S Owe Scy Pisarze: Boris Pahor, France Bevk, Drago Jan AR, Tone Pretnar, Ivan Cankar, Pre Ihov Voranc, Tine Debeljak, Zofka Kveder Source Wikipedia

ISBN: 9781231853740

Published: August 2nd 2011

Paperback

46 pages


Description

S Owe Scy Pisarze: Boris Pahor, France Bevk, Drago Jan AR, Tone Pretnar, Ivan Cankar, Pre Ihov Voranc, Tine Debeljak, Zofka Kveder  by  Source Wikipedia

S Owe Scy Pisarze: Boris Pahor, France Bevk, Drago Jan AR, Tone Pretnar, Ivan Cankar, Pre Ihov Voranc, Tine Debeljak, Zofka Kveder by Source Wikipedia
August 2nd 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 46 pages | ISBN: 9781231853740 | 8.52 Mb

?r d?o: Wikipedia. Strony: 45. Rozdzia?y: Boris Pahor, France Bevk, Drago Jan?ar, Tone Pretnar, Ivan Cankar, Pre ihov Voranc, Tine Debeljak, Zofka Kveder, Janko Kersnik, Toma alamun, Peter Bohinjec, Antoni Marcin Slom ek, Alojz Rebula, Lea Fatur,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 45. Rozdzia?y: Boris Pahor, France Bevk, Drago Jan?ar, Tone Pretnar, Ivan Cankar, Pre ihov Voranc, Tine Debeljak, Zofka Kveder, Janko Kersnik, Toma alamun, Peter Bohinjec, Antoni Marcin Slom ek, Alojz Rebula, Lea Fatur, Ivan Tav?ar, Mi ko Kranjec, Mimi Malen ek, Ivan Pregelj, Miroslav Malovrh, Josip Jur?i?, Nikolaj Je, Andrej Blatnik, Katarina alamun-Biedrzycka, Anton Ingoli?, France Stel, Fran Sale ki Fin gar, Vojeslav Mol, Fran Levstik, Suzana Tratnik, Jernej Kopitar, Edvard Kocbek, Goran Vojnovi?, Vladimir Bartol, Primo Trubar, Branko men, Peter Lovsin, Jani Virk, Matija ?op, Vlado abot, Stanko Vraz, arko Petan, Janez Vajkard Valvasor, Ciril Kosma?, Lojze Kova?i?, Ale ar, Janez Jalen, Sebastian Krelj.

Fragment: Boris Pahor (ur 28 kwietnia 1913) - s?owe?ski pisarz urodzony w Trie?cie i na sta?e zwi?zany z tym miastem. Laureat Nagrody Pre erna. Wielokrotnie nominowany do literackiej Nagrody Nobla. Uchodzi za jednego z najwa?niejszych i najbardziej wp?ywowych s?owe?skich autor w.

Jego dzie?a podejmuj? przede wszystkim tematyk? faszyzmu i nacjonalizm w na s?owe?sko-w?oskim pograniczu oraz do?wiadcze? z ?ycia w nazistowskich obozach. Boris Pahor urodzi? si? w s?owe?skiej rodzinie w Trie?cie, najwi?kszym mie?cie portowym Imperium Austro-W?gierskiego. Ojciec pochodz?cy z Krasu pracowa?, jako urz?dnik w austro-w?gierskiej administracji, w 1919 roku po nastaniu nowej w?oskiej w?adzy zosta?

zwolniony. Od tego czasu para? si? prac? sprzedawcy ulicznego. M?ody Pahor za czas w dzieci?stwa i m?odo?ci do?wiadcza? rosn?cego wp?ywu nacjonalizmu i ideologii totalitarnych, z kt rymi odt?d w imi? humanizmu chrze?cija?skiego i warto?ci komunitarnych toczy intelektualn? walk?. W 1920 roku by? bezpo?rednim ?wiadkiem podpalenia przez faszyst w budynku Narodnega doma - centrum mniejszo?ci s?owe?skiej w Trie?cie. Owo wydarzenie odcisn o pi?tno na ?wiadomo?ci pisarza. W swoich esejach i powie?ci Trg Oberdan, wielokrotnie wraca? pami?ci? do dni...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "S Owe Scy Pisarze: Boris Pahor, France Bevk, Drago Jan AR, Tone Pretnar, Ivan Cankar, Pre Ihov Voranc, Tine Debeljak, Zofka Kveder":


magicznyfilm.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us