มาริโอกับนักมายากล Thomas Mann

ISBN:

Published:

Paperback

144 pages


Description

มาริโอกับนักมายากล  by  Thomas Mann

มาริโอกับนักมายากล by Thomas Mann
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 144 pages | ISBN: | 4.69 Mb

โลกรูจักโธมัส มันน ในฐานะผูทีไดรับรางวัลโน เบลสาขาวรรณกรรมเมือปี 1929 จากนวนิยายเลมเขืองทีแสดงถึงความสามารถในตัวษรเรือง บุคเดินบรุคส (Buddenbrooks) สำหรับผูอานชาวไทยรูจักเขาจากเรืองสันชันยอดทีชือ ความตายทีเวนิส (Death In Venice)นักวิจารณMoreโลกรู้จักโธมัส มันน์ ในฐานะผู้ที่ได้รับรางวัลโน เบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี 1929 จากนวนิยายเล่มเขื่องที่แสดงถึงความสามารถในตัวษรเรื่อง บุคเดินบรุคส์ (Buddenbrooks) สำหรับผู้อ่านชาวไทยรู้จักเขาจากเรื่องสั้นชั้นยอดที่ชื่อ ความตายที่เวนิส (Death In Venice)นักวิจารณ์วรรณกรรมบางคนสถาปนาวา ‘มันน์ คือเกอเธ่แห่งศตวรรษที่ 20’ว่ากันสำหรับ มาริโอกับนักมายากล (Mario And The Magician) เป็นผลงานการประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางการเมืองที่สำคัญของมันน์ แน่นอนทีเดียวที่เสน่ห์และคุณค่าของเรื่องสั้นเรื่องนี ้ไม่ได้มีเพียงแค่มุมมองทางการเมือง!

เพราะเบื้องหลังและการตีความเรื่องสั้นเรื่องนี้ยังครอบคลุมไปถึงบริบทแวดล้อมประวัติศาสตร์สังคมที่สำคัญอีกด้วยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "มาริโอกับนักมายากล":


magicznyfilm.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us